سامانه حق التدریسی مدرسین دانشگاه سوره
تکمیل اطلاعات و مدارک مدرسین

باتوجه به سیاست دانشگاه سوره مبنی بر بروز شدن تمامی فعالیت های اداری و مالی نیاز به همکاری مدرسین و همچنین تکمیل اطلاعات خواسته شده می باشد.

لطفا فایلهای تصویر (Jpg,Bmp,Gif,Png) با کیفیت مناسب ارسال بفرمائید

در صورت وجود مشکل در استفاده با واحد انفورماتیک تماس بگیرید

توضیحات و آموزش کار با سیستم
آموزش ارسال مدارک